Lisätietoja opinnoista

Ammatillinen perustutkinto = 180 osaamispistettä

 • Ammatillisissa perustutkinnoissa on ammatillisia tutkinnon osia (145 osp) ja
 • Yhteisiä tutkinnon osia (35 osp)

Yhteiset tutkinnonosat ovat:

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Yhteiset tutkinnonosat

 • Henkilökohtaistamiskeskustelussa kartoitetaan yhteisten tutkinnonosien eli ytojen tarve
 • Opiskelumahdollisuuksia ovat:
  • Verkko-opinnot
   • Pyörivät non stoppina, ja ne voi aloittaa koska tahansa
  • Tehtäväpaketit ja opettajien tuki eri oppiaineille
Ytojen lähiopintojen ajankohdat esim.
 • Perjantaina päivällä
 • Ma–to klo 14–16 ja/tai
 • Kesäkuun ensimmäiset viikot

Julkaisutuotannon pakolliset tutkinnon osat

 • Media-alalla toimiminen 15 osp
 • Mediamateriaalien tekeminen 15 osp
 • Julkaisutuotannossa toimiminen 15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:

Päiväopetuksessa on valittavissa 100 osp
esimerkiksi näistä valinnaisista
(Lähiopetus ma–pe klo 8–16)

 • Julkaisugrafiikan tuotanto
 • Painaminen ja tulostaminen
 • Painotuotteiden viimeistely
 • Media-alalla työskentely
 • Pakkaustuotanto
 • Verkkosivuston tekeminen
 • Valokuvan toteuttaminen
 • Painamista edeltävien työvaiheiden toteuttaminen
 • Painotuotantolaitteiden huolto
 • Painotuotteiden painaminen
 • Painotuotteiden tulostaminen
 • Pientuotannon viimeistelylaitteiden käyttö
 • Yritystoiminnan suunnittelu

Iltaopetuksena (Lähiopetus ma–to klo 17–20.15)

 • Julkaisugrafiikan tuotanto 30 osp
 • Painamista edeltävien työvaiheiden toteuttaminen 15 osp
 • Verkkosivuston tekeminen 15 osp
 • Media-alalla työskentely 30 osp

Tutkintotilaisuudet esimerkiksi

 • Media-alalla toimiminen tammikuu 2019
 • Mediamateriaalin tekeminen tammikuu 2019
 • Julkaisutuotannossa toimiminen huhtikuu 2019

Valinnaiset osat iltaopetuksena

 • Julkaisugrafiikan tuotanto helmikuu 2020
 • Painamista edeltävien työvaiheiden toteuttaminen helmikuu 2020
 • Verkkosivuston tekeminen maalis/huhtikuu 2020

Työpaikalla:

 • Media-alalla työskentely *2 toukokuu 2020

Todistus

Koulutuksesta annetaan opiskelijalle:

 • Tutkintotodistus (kaikki tutkinnon osat suoritettuna) tai
 • Todistus suoritetuista tutkinnon osista.
  • Arvosanat asteikolla
   • K5 (kiitettävä), H3-H4 (hyvä), T1-T2 (tyydyttävä)
 • Opintosuoritusrekisteriote
  • Tutkintoon valmistavan koulutuksen todistus

Työ- ja loma-ajat (lukuvuonna 2018–2019)

 • Syyslukukausi 8.8.2018–21.12.2018
 • Syysloma viikko 42 lokakuun puolivälissä
 • Kevät lukukausi 7.1.2019–31.5.2019
 • Talviloma viikko 9 maaliskuun alussa

Haku

 • Jatkuva haku